Podlaski Ogród Botaniczny

Facebook Instagram
pl en
Gatunki roślin
Selerowate
obrazek

Czechrzyca grzebieniowa, trybulka grzebieniowa

Scandix pecten-veneris L.

Rośnie dziko w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Maderze i Wyspach Kanaryjskich oraz w Azji Zachodniej, Środkowej i na Kaukazie.

Zwana dawniej włosem Wenery, trybulką, w nawiązaniu do kształtu i ustawienia owoców. Łodyga pusta, liście parzysto-złożone, kwiaty drobne. Preferuje ciepłe, słoneczne stanowiska, ubogie gleby. Występuje na polach i ugorach, wapieniolubna, owadopylna i samopylna. Roślina jednoroczna, kwitnie od maja do czerwca.

Zawiera alkaloidy, obecnie stosowana do produkcji olejków eterycznych.

Gatunek szczególnie zagrożony wymarciem: kategoria zagrożenia w Polsce według Czerwonej listy roślin i grzybów Polski (2006): E (wymierający); kategoria zagrożenia w Polsce według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin: CR (krytycznie zagrożony).

 

Sklep internetowy

Dary natury

Ziołowy zakątek

współpraca